Een briljanten jubileum voor een briljant priester

Op zondag 2 juli vierden de parochies van Hasselt-West hun “deken”, Eerwaarde Heer Achille Gathy. Onze briljanten jubilaris werd geboren op 20 maart 1927 en tot priester gewijd op 20 juli 1952.

Tijdens een stemmige eucharistieviering, opgeluisterd door het gelegenheidskoor van Tuilt, ging Achille voor in de viering samen met pastoor Gerard Janssen en Eerw. Heer Jos Polders.

In zijn homilie dankte de gevierde de aanwezigen voor hun talrijke opkomst, o.a. zijn familie, gelovigen uit de vier parochies, vrienden en kennissen. Hij blikte ook terug op zijn rijk gevulde leven als leraar in een college, nadien als pastoor en als deken. Achille is ook dirigent van vele koren geweest, want muziek heeft een grote rol gespeeld in zijn leven. Bij de offerande werd samen met bloemen, brood en wijn ook de kelk, een erfstuk van de familie uit 1578, aangebracht.
In de bezinning na de communie hoorden we volgende tekst: ”Priester zijn is mee de tocht maken, dag na dag, met mensen die zoeken; is een houvast zijn voor gelovigen, een eerlijke gezel voor allen, een kleine profeet van Gods grote liefde.” Is dit niet het verhaal wat vele mensen al die jaren hebben mogen ervaren toen zij in contact kwamen met Achille?

Op de receptie feliciteerde schepen mevrouw Smets de jubilaris namens het stadsbestuur en kreeg hij een bloemstuk aangeboden.

Nadien nam Bert Smeets, voorzitter van de parochieraad van Tuilt het woord. Bert dankte Achille voor alles wat hij op zijn leeftijd nog doet voor onze parochie en voor heel de regio. Ieder weekend gaat Achille voor in een viering en soms zelfs twee in één van de kerken van onze regio. Je moet het maar kunnen, je moet het maar willen. Ouder worden heeft veel moois. Achille heeft veel om op terug te zien. Want al die jaren is hij altijd heel druk bezig geweest. Ondertussen woont hij, na zijn pensioen, al 17 jaar in Tuilt.
Uit dankbaarheid voor zijn inzet in onze regio kreeg hij van de vier parochie- en kerkraden samen een televisie.

Achille dankte op zijn beurt allen die een steentje hebben bijgedragen aan dit feestelijke gebeuren. Nadien kreeg iedereen, bij een natje en een droogje, de gelegenheid om Achille persoonlijk te feliciteren.


 
dav dav dav dav dav dav dav dav DSC_0001 DSC_0058 DSC_0057 DSC_0056