Jubileumviering in Spalbeek

Acht juli, een avond om niet vlug te vergeten: een eucharistieviering met vijf priesters. Drie jubilarissen Jan Metten 60 jaar priester Diamant, Achille Gathy 65 jaar en Rik Royackers 70 jaar Platina , Jos Polders en onze nieuwe pastoor Gerard Janssen. Jan en Rik waren 20 jaar pastoor in onze parochie, waar ze ons trouw voorgingen op weg naar de Heer.

Dat we dat nog konden vieren, het was mooi om samen te vieren en te danken, hun vreugde straalde de kerk in. Er was ruimte voorzien in de kerk om na de viering een tas koffie te drinken, de jubilarissen te feliciteren en een goed praatje te slaan. De viering werd voorgegaan door Jos Polders, het was een mooi, ingetogen en toch vol dankbaarheid en vreugde, zowel bij de priesters als bij de gelovigen. Het slot van Jos zijn homelie is veelzeggend.

Onze jubilarissen blikten terug op een drastische ommekeer in onze kerkprovincie. Het dalend aantal kerkgangers doet pijn. Van ganser harten hebben zij al die jaren Gods woord gezaaid. Graag werden ze betrokken bij de oogst. Maar dat was niet de afspraak. Het is aan de Heer van de oogst zelf om te oogsten. Alle gedoopten, priesters in het bijzonder, zijn geroepen om Gods woord te zaaien. Daarbij houden we best voeling met kleine en geringen, zo niet verliezen we het contact met de Heer. Want God is hen heel nabij, en wat die oogst betreft, maken we ons niet te veel zorgen. Wij vragen de Heer om het goede dat Hij in jullie begonnen is, door zijn zegenend gebaar tot voltooiing brengt.

Woorden om over na te denken.

Bedankt iedereen die hier aan meegewerkt hebben. Het koor van Kermt dat ons koor kwam versterken, Jan Toelen voor voor de mooie fotos, het parochieteam, de kerkraad die er voor gezorgd heeft dat we een nieuwe geluidsinstalatie hebben. Onze pastoor Gerard Jansen, maar vooral Jos Polders die het initiatief nam en deze viering zo mooi heeft uitgewerkt.

Lieve


 
dav dav dav dav dav dav dav dav DSC_0001 DSC_0058 DSC_0057 DSC_0056