Goede Week en Pasen in Regio Hasselt West.

Na de biechtviering op dinsdag in Stokrooie en de viering van Witte Donderdag in Tuilt, werd er op Goede Vrijdag na de Kruisweg in de namiddag ’s avonds afgesloten met de Kruisverering in de kerk van Spalbeek.
Deze Kruisverering ging dieper in op de betekenis van het lijdensverhaal van Jezus. Waarom ging Hij de weg van het lijden tot het einde? De inhoud van psalm 22 gaf hier een mogelijk antwoord op. In deze psalm heeft Jezus het over zijn angst verlaten te zijn in zijn lijden, maar heeft Hij het vooral ook over zijn vertrouwen in God die Hem nooit zal verlaten.
Pastoor Gerard, samen met gebedsleider Lieve en lectoren Roland en Willy, gingen voor in deze ingetogen viering rond het Kruis van Jezus. Door zijn lijden op Golgotha opende Hij voor de mensen de weg naar nieuw leven.
Eerst lag het kruis van Jezus vooraan alleen, alsof Hij alleen deze weg is gegaan.
Maar nadien bracht elke aanwezige een kruisje aan als teken om het lijden van elkeen iedere dag opnieuw samen te willen dragen. We willen met deze boodschap van Jezus op weg gaan naar een nieuwe morgen.
Na de viering kreeg ieder dit kruisje mee naar huis als herinnering en opdracht hieraan te blijven werken.

Op zaterdag was er dan de regionale Paaswake in de kerk van Kermt.
Pastoor Gerard, erepastoor Gathy en de gebedsleiders van de regio gingen voor in deze viering, die begon met de wijding van het VUUR. Hiermee werden de kaarsen ontstoken in de kerk en de Paaskaarsen van de parochies. Na de Woorddienst en de lezing uit Het Evangelie werd het WATER gewijd. Als teken van ons geloof in de verrijzenis van Jezus hernieuwden we onze doopbeloften. Dit onderstreepten we door ons te tekenen met een kruisteken met het nieuwe gewijde doopwater.
We namen na het Onze Vader en de Vredeswens deel aan de maaltijd van de Heer.
Op het einde sprak pastoor Gerard in naam van iedere voorganger de Paaswens uit: Zalig Pasen.
Na de vieringen op Paaszondag in elke parochie en de viering van paasmaandag gaan we nu verder richting Pinksteren, een vijftigdagen tellende tocht in de Geest van Pasen.
Christus is verrezen.

J.T.


 
dav dav dav dav dav dav dav dav DSC_0001 DSC_0058 DSC_0057 DSC_0056