11 novemberviering 2019 in Kermt

De beide bassischolen van Kermt, de Stedelijke Basisschool en de Vrije Basisschool ’t Kabaske, waren ook dit jaar voor de 11-november herdenkingsviering ter gelegenheid van Wapenstilstand aanwezig.Ook één jaar na de viering Groote Oorlog 14 – 18 waren kinderen en leerkrachten van beide scholen present in de kerk van Kermt om samen met de andere aanwezigen er een stemmingsvolle herdenking van te maken.
Bij het binnenkomen kreeg ieder een klaproos, POPPY, opgespeld door een van de kinderen of leerkracht. Ook vooraan op het altaar stond een krans met Poppy’s. Deze bloemetjes hadden de kinderen samen geknutseld in school. Voorbije periode is er in de klas aandacht besteed aan wat een oorlog in een leven aan leed kan veroorzaken.

Bij het welkomstwoord ging de aandacht naar ‘vrede’ in al zijn aspecten. Hierbij werden door de kinderen in stoet de bloemen aangebracht en voor het altaar gelegd. Deze bloemen werden nadien aan beide herdenkingsmonumenten neergelegd.

Ook present zoals elk jaar was de Koninklijke Fanfare St. – Cecilia van Kermt, onder leiding van dirigent Raf Dielkens.
Bij het ontsteken van de kaarsjes op het altaar, als bede om ontferming, werd gedacht aan alle slachtoffers van beide Wereldoorlogen, burgers – soldaten – vrijwilligers – geallieerden uit alle continenten. Maar ook voor de slachtoffers, vluchtelingen van alle oorlogen van vroeger en nu over de hele wereld. Speciaal voor hen en voor allen die met geweld, oorlog, honger te maken krijgen werd er gebeden voor vrede en verdraagzaamheid. Een oproep was er ook opdat verantwoordelijken en leiders in de wereld bereidheid zouden tonen om samen te werken aan een vredevolle wereld, zonder steeds uit te zijn op eigen gelijk.

Na het Onze Vader in een grote vriendenkring rond het altaar, bracht een leerling een bezinning over wat vrede in de kleinere kring rondom ons kan betekenen: in de klas. Bij de vredeswens gingen ze dan ook iedereen in de kerk met een stevige handdruk deze vrede toewensen.

Namens de stad Hasselt sprak schepen Joske Dexters enkele woorden tot de aanwezigen.

Daarna werd hulde gebracht en bloemen neergelegd aan het oorlogsmonument op het Belgiëplein. In stoet onder begeleiding van de politie van Hasselt werd dan naar de begraafplaats van Kermt gestapt, muzikaal versterkt door de fanfare. Ook hier werden bloemen neergelegd bij het monument en de grafstenen van de oud-strijders van de oorlogen.

Nadien bood de stad Hasselt een kleine receptie aan in de weekkapel van de kerk.
Laten we proberen zeker ieder jaar opnieuw hen, wiens leven stopte bij het vechten voor onze toekomst en vrede, in herinnering te brengen en gepast hulde te brengen voor het offer dat zij brachten. Maar denken we zeker ook aan allen die nu, heden te dage, ook gebukt gaan onder geweld van oorlog en haat.

J.T.