EUCHARISTIEVIERING EN GEBEDSVIERINGEN IN DE VAKANTIE

Met het team van de pastorale eenheid stelden we een schema samen voor de vieringen in de vakantiemaanden. We stellen vast dat er gedurende deze maanden over het algemeen minder mensen zijn in de zondagsvieringen.

Omwille hiervan, en met het oog op de toekomst, besloten we volgende regeling, aan te houden: In de zondagskerk van onze pastorale eenheid is elke zondag om 9.30 u. een eucharistieviering. Bij afwezigheid van pastoor Gerard wordt hier voor een andere priester als vervanger gevraagd.
Voor de andere kerken is een beurtrol voorzien. Er zal om de 14 dagen een eucharistieviering zijn op het normale uur. De andere week wordt een gebedsviering georganiseerd. In deze gebedsviering wordt geen communie uitgereikt. De intenties van deze gebedsviering worden allemaal in de zondagskerk van Kermt hernomen. Ze worden als gebedsintenties gelezen in de gebedsvieringen.
Het schema: is als volgt:

Weekend Spalbeek Stokrooie Kermt Tuilt
4-5 juli Eucharistie Gebed Eucharistie Eucharistie
11-12 juli Gebed Eucharistie Eucharistie Gebed
18-19 juli Eucharistie Gebed Eucharistie Eucharistie
25-26 juli Gebed Eucharistie Eucharistie Gebed
1-2 augustus Eucharistie Gebed Eucharistie Eucharistie
8-9 augustus Gebed Eucharistie Eucharistie Gebed
15 augustus   HAMELHEIDE Eucharistie Eucharistie  
15-16 augustus Eucharistie Gebed Eucharistie Eucharistie
22-23 augustus Gebed Eucharistie Eucharistie Gebed
29-30 augustus Eucharistie Gebed Eucharistie Eucharistie

Zo zijn er in de vakantiemaanden in onze pastorale eenheid elk weekend 2 of 3 eucharistievieringen. De kerk van Kermt is de vaste plaats waar elk weekend eucharistie gevierd wordt. Voor volgend werkjaar zal, naar aanleiding van het vertrek van Jan Philippe uit de pastorale eenheid St. Franciscus naar de pastorale eenheid de goede herder (in Pelt) en de benoeming van Gerard Janssen in de 2 pastorale eenheden, St. Elisabeth en St. Fanciscus, opnieuw gekeken worden voor een haalbaar schema voor de weekendvieringen in de 2 pastorale eenheden.